Hyvinvointipalvelu Sydänpolku

PALVELUT

  Metsämieli hyvintointimenetelmä

  Metsämieli – hyvinvointipalvelu

  Metsämieli on hyvää oloa ja mieltä tuottavia luonnossa ja metsässä tehtäviä mielentaitoharjoituksia. Kävellään pieni lenkki ja samalla tehdään ohjattuja mielentaitoharjoituksia.

  Pidän myös aiheesta mielelläni luennon ja kerron lisää metsän ja luonnon hyvinvointivaikutuksista.
   

  Metsämieli -menetelmässä luonnon suomia, itsestään syntyviä terveysvaikutuksia tehostetaan tietoisilla harjoitteilla, joilla kehitetään tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, hyvinvointia tukevia taitoja. Metsämieli -harjoituksia voi tehdä joko ulkona tai sisällä, yksin tai yhdessä. Harjoitteet lisäävät itsetuntemusta, vahvistavat sisäisiä voimavaroja ja taltuttavat stressin negatiivisia vaikutuksia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, silloinkin kun on vaikeaa.

  Metsämieli harjoitukset kehittävät keskittymiskykyä ja lisäävät hyvää oloa ja ihmisen hyvinvointia. Kaiken kaikkiaan luonto ja metsä tekevät ihmiselle hyvää. Luonnon hyvinvoinnin ja terveysvaikutuksia on tutkittu jo paljon ja jo lyhytaikainenkin luonnossa olo lievittää stressiä, rauhoittaa mieltä ja virkistää oloa. Tutkimusten mukaan jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vähentää stressihormoneiden määrää veressä. Luonto auttaa meitä palautumaan stressistä, rentouttaa ja parantaa mielialaamme.
   

  Lyhytkin luonnossa olo vaikuttaa

  • 5 minuuttia: Mieliala kohenee.
    

  • 15–20 minuuttia: Elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee.
    

  • Kaupungin viheralueiden käyttö vähintään 5 h kuukaudessa, tai  2–3 vierailua kuukaudessa kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla: kaupunkilaisten henkinen hyvinvointi paranee merkittävästi.
    

  Metsämieli menetelmä on Sirpa Arvosen kehittämä menetelmä. Hänellä on aiheesta julkaistuja kirjoja. Metsämieli harjoitteita saavat toteuttaa vain Sirpa Arvosen kurssin käyneet ja meistä on koottu lista netiin Sirpa Arvosen sivuille.
   

  Lisää voit tutustua aiheeseen täältä:
  http://metsamieli.fi/Etusivu/
   

  Luonnon terveyttä edistäviä vaikutuksia löytyy täältä:
  https://www.gcfinland.fi/green-care-/vaikuttavuus/luonnon-terveytta-edistavat-vaikutukset/
   

  Luontotutkimuksia:
  https://www.vyl.fi/alan-kehittaminen/teemavuodet-ja-kampanjat/puunhalausviikko/tietoa/tietopankki/

  https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/

  https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/terveyttajahyvinvointialuonnosta

   

  Luonto elämys